4. Dezember 2011aaaaaaaaaaaaaaaMan kann jetzt einfach losgehen,
aaaaaaaaaaaaaaabis die Erde aus der Sonne dreht,
aaaaaaaaaaaaaaadann sehenden Auges schlafen,
aaaaaaaaaaaaaaaund wenn die Erde der Sonne sich zuneigt,
aaaaaaaaaaaaaaavon Ost nach West laufen,
aaaaaaaaaaaaaaadumm nur, dass der Wind an der Küste
aaaaaaaaaaaaaaaimmer von vorn kommt.

Eine Bilderreise durch Geversdorf