16. Oktober 2011aaaaaaaaaaaaaaaSchreib mir, wenn du entdeckt hast,
aaaaaaaaaaaaaaawas hinter der Sonne kommt.
aaaaaaaaaaaaaaaNein, ich schreibe dir nicht,
aaaaaaaaaaaaaaawenn ich entdeckt habe,
aaaaaaaaaaaaaaawas hinter der Sonne kommt..
aaaaaaaaaaaaaaaWarum willst du mir nicht schreiben,
aaaaaaaaaaaaaaawenn du entdecktest,
aaaaaaaaaaaaaaawas hinter der Sonne kommt?
aaaaaaaaaaaaaaaGeheimnisse verrät man nicht.
El

Eine Bilderreise durch Geversdorf